Polityka prywatności

Z niniejszej polityki użytkownik dowie się, w jaki sposób dbamy o jego dane osobowe, gdy odwiedza naszą stronę (niezależnie od tego, na jakim urządzeniu jest ona wyświetlana) lub korzysta z naszych usług i aplikacji. Wyjaśniamy w niej też prawa użytkownika do prywatności oraz w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

O nas

Goliath Group to kilka różnych podmiotów prawnych rozsianych po całym świecie.

Niniejsza polityka prywatności obejmuje wszystkie europejskie podmioty Goliath Group działające w krajach Beneluksu, we Francji, w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i Polsce. Goliath B.V., z siedzibą przy Vijzelpad 80, 8051 KR Hattem, jest podmiotem odpowiedzialnym za dane konsumenckie i nimi zarządzającym. Dlatego kiedy w niniejszej polityce używa się sformułowań „my”, „nas” lub „nasze”, sformułowania te oznaczają wszystkie podmioty Goliath Group.

Kontakt

Użytkownik zawsze może skontaktować się z naszym globalnym inspektorem ochrony danych, który jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z niniejszą polityką prywatności. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki lub swojej prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (oraz podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail) pod adresem:

Goliath B.V.
Vijzelpad 80
8051 KR Hattem
Holandias
Adresat: Femke Wartena
Email: privacy@goliathgames.nl

Prawa użytkownika

W przypadku gdy jesteśmy w posiadaniu danych osobowych użytkownika lub je przetwarzamy, użytkownik (bez ograniczeń):

 1. ma prawo zażądać kopii informacji, które go dotyczą, a które przechowujemy;
 2. ma prawo do sprostowania danych, które go dotyczą, a które przechowujemy;
 3. w niektórych przypadkach może poprosić o całkowite usunięciez naszych systemów danych, które go dotyczą, a które przechowujemy. W przypadkach, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych informacji lub gdy spełnienie prośby użytkownika jest niemożliwe albo byłoby działaniem nieuzasadnionym, będziemy przechowywać wyłącznie niezbędne informacje tak długo, jak jest to konieczne.
 4. w przypadku zaistnienia pewnych określonych warunków ma prawo do ograniczenia przetwarzaniadanych;
 5. ma prawo sprzeciwu wobec pewnych rodzajów przetwarzania danych, jak na przykład przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Skargi

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi, w przypadku gdy uważa, że Goliath Group nie spełnia swoich obowiązków dotyczących danych użytkownika.

Użytkownik zawsze ma też prawo do wniesienia skargi do organów nadzoru, ale ponieważ ochronę prywatności traktujemy bardzo poważnie, będziemy wdzięczni, jeśli użytkownik najpierw skontaktuje się z nami poprzez naszego inspektora ochrony danych.

Zasady zbierania danych

Kiedy zbieramy dane klientów:

 • zawsze pytamy o ich zgodę;
 • wykorzystujemy dane wyłącznie w celu, o którym poinformowaliśmy użytkownika, i wyłącznie przez okres, przez który jest to niezbędne;
 • działamy zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;
 • przechowujemy wyłącznie dane, których przechowywanie jest dozwolone przez prawo;
 • informujemy użytkownika o potrzebie wykorzystania danych i sposobie, w jaki będą wykorzystywane;
 • regularnie sprawdzamy i aktualizujemy informacje dotyczące prywatności;
 • nie udostępniamy danych innym podmiotom, jeśli nie wyraził na to zgody użytkownik lub jego rodzice (w przypadku gdy użytkownik nie ma ukończonych 16 lat).

Zbieranie danych online

Zbieramy informacje osobowe i anonimowe użytkownika, kiedy odwiedza on którąś z naszych stron lub używa którejś z naszych aplikacji.

Otrzymujemy również informacje od stron trzecich, kiedy użytkownik odwiedza nasze strony lub kanały w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram itp.

Rodzaje informacji osobowych:

Możemy zbierać:

 • dane potrzebne do rejestracji, które wykorzystujemy do utworzenia konta użytkownika (np. imię i nazwisko, narodowość, płeć, data urodzenia, adres e-mail, nazwa użytkownika i hasło);
 • dane potrzebne do dokonania płatności lub transakcji, które wykorzystujemy, gdy użytkownik kupuje nasze produkty lub korzysta z naszych usług online (np. adres, numer telefonu, dane bankowe lub numer karty kredytowej);
 • dane dotyczące lokalizacji lub adresu IP użytkownika, których używamy, by zapewnić użytkownikowi odpowiednie treści online;
 • informacje dostarczane przez użytkownika podczas używania naszych kanałów lub kanałów stron trzecich, między innymi aktywność użytkownika na stronach i w aplikacjach.

Potrzeba przetwarzania danych osobowych użytkownika

Zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy, udostępniamy i usuwamy dane otrzymane od klientów. Kiedy użytkownik przesyła nam swoje informacje osobowe, przetwarzamy je zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności. Ze względu na to, że jesteśmy międzynarodową spółką, która prowadzi między innymi sprzedaż bezpośrednią zabawek, musimy przetwarzać dane osobowe klientów:

 • aby mogli oni kupować produkty z naszego sklepu internetowego z dostawą w dowolne miejsce;
 • aby mogli oni tworzyć konta użytkowników w aplikacjach i na potrzeby usług, z których chcą skorzystać;
 • abyśmy mogli wysyłać klientom informacje, o które prosili, lub odpowiadać na ich pytania;
 • abyśmy mogli prosić klientów poprzez kwestionariusze lub ankiety o informacje zwrotne dotyczące naszych usług;
 • abyśmy mogli zapewnić użytkownikom istotne informacje marketingowe dotyczące pełnej gamy naszych produktów.

Jak przetwarzamy dane osobowe

Do przetwarzania danych osobowych użytkownika używamy między innymi technologii plików cookie oraz pikseli.

Informacje zbieramy również z innych zaufanych źródeł i sami możemy aktualizować i uzupełniać informacje osobowe uzyskane od użytkownika.

Przekazywanie, udostępnianie, przechowywanie i przetwarzanie danych na poziomie światowym z udziałem zaufanych spółek

Przez wzgląd na to, że jesteśmy podmiotem globalnym, możemy przekazywać informacje osobowe użytkownika poszczególnym podmiotom Goliath Group lub stronom trzecim mającym siedziby na całym świecie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. W przypadku gdy informacje osobowe klienta są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane przez nas lub przez podmioty świadczące takie usługi w naszym imieniu, podejmiemy odpowiednie środki w celu ochrony prywatności informacji osobowych użytkownika. Chcemy dołożyć wszelkich starań, by w zakresie zbierania, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkownika naszym standardem minimum były standardy prywatności i bezpieczeństwa danych wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”).

Nasze spółki zależne (inne spółki należące do Goliath Group) mogą niekiedy potrzebować dostępu do informacji użytkownika, aby zapewnić użytkownikowi usługi w naszym imieniu. Inne spółki Goliath Group będą wówczas administratorami danych osobowych i będą podlegać przepisom w zakresie przetwarzania danych. Mogą one potrzebować danych osobowych użytkownika, by:

 • dostarczać użytkownikowi produkty i usługi, o które prosił;
 • wysyłać użytkownikowi informacje dotyczące naszych stron, aplikacji i polityk;
 • wysyłać użytkownikowi newslettery, które subskrybował (z subskrypcji można w każdym momencie zrezygnować);
 • przetwarzać informacje, które spółka zależna formalnie zobowiązała się przetwarzać w naszym imieniu.

Udostępnianie informacji w mediach społecznościowych i widgetach

Niektóre nasze strony mogą zawierać linki do mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to!” Facebooka, i widgety, takie jak przyciski „Udostępnij”. Jeśli użytkownik kliknie któryś z tych linków, zebrane mogą być informacje dotyczące adresu IP użytkownika oraz tego, jaką stronę w danym momencie odwiedzał. Do prawidłowego działania tych funkcji mogą być potrzebne pliki cookie. Funkcje i widgety mediów społecznościowych są obsługiwane przez strony trzecie lub bezpośrednio przez naszą stronę. W przypadku gdy użytkownik korzysta z tych funkcji i widgetów, jego dane osobowe są przetwarzane przez daną stronę trzecią zgodnie z jej własną polityką prywatności.

Jak długo przechowujemy informacje użytkownika

Informacje osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jego konto jest aktywne lub dopóki jest to niezbędne do świadczenia usługi. W przypadku gdy użytkownik chce usunąć swoje konto lub chce, żebyśmy usunęli jego dane, zachowamy wyłącznie informacje, których zachowanie jest niezbędne ze względów prawnych lub których nie można usunąć.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które przeglądarka użytkownika umieszcza na jego komputerze lub innym urządzeniu. Pliki cookie same w sobie nie zawierają ani nie zbierają informacji. Jeśli jednak odczytuje się je przez serwer za pośrednictwem przeglądarki internetowej, umożliwiają one stronie zapewnienie usług bardziej przyjaznym użytkownikom, przykładowo poprzez zapamiętanie poprzednich zakupów lub szczegółów konta.

Zarówno Goliath Group, jak i strony trzecie — nasi partnerzy umożliwiający śledzenie zmian — korzystają z pamięci przeglądarki, pamięci aplikacji, plików cookie, pikseli, skryptów i tagów do analizowania trendów, zarządzania stroną, śledzenia ruchu użytkowników na stronie oraz zbierania informacji demograficznych dotyczących ogółu naszych użytkowników. Możemy otrzymywać związane z tym sprawozdania od naszych partnerów umożliwiających śledzenie zmian zarówno w postaci indywidualnej, jak i zagregowanej.

Bezpieczeństwo dzieci w sieci

Bardzo zależy nam, by dzieci były w sieci bezpieczne, dlatego wprowadziliśmy dodatkowe procedury dotyczące prywatności, by upewnić się, że nasi młodsi fani są bezpieczni. Zapewniamy również, w takim stopniu, w jakim to możliwe, że świadomie nie zbieramy, nie przechowujemy, nie wykorzystujemy ani nie przetwarzamy informacji osobowych uzyskanych od dzieci, które mogły użyć niektórych funkcji bez odpowiedniej zgody rodzica.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji uzyskanych od dzieci

Niektóre nasze strony, kanały i aplikacje projektowane są z myślą o całych rodzinach i użytkownikach w każdym wieku. W przypadkach gdy zbieramy informacje osobowe od dziecka, przechowujemy je wyłącznie przez okres niezbędny do świadczenia usługi lub okres wymagany przepisami prawa.

Bezpieczeństwo i integralność danych

Bezpieczeństwo, integralność i poufność informacji uzyskanych od klienta są dla nas niezmiernie ważne. Do ochrony informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub zmodyfikowaniem używamy technologicznych, administracyjnych oraz fizycznych środków bezpieczeństwa. Wszelkie zewnętrzne przekazy zawierające informacje osobowe odbywają się przy pomocy technologii szyfrowania.

W przypadku naruszenia danych, jeśli istnieje ryzyko, że informacje klienta mogą ulec nadużyciom, zgodnie z wymogami przepisów prawa skontaktujemy się z klientem. Jeśli zajdzie taka potrzeba, powiadomimy również organy ochrony danych.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Możemy zmienić niniejszą politykę prywatności. W takim przypadku powiadomimy o tym użytkowników drogą mailową, a także umieścimy odpowiednią informację na naszych stronach. Jeśli zmiany te będą istotne i będą prawnie wymagały zgody użytkownika, użytkownik zostanie wcześniej powiadomiony.

Subscribe to our mailing list

* indicates required